Chuck på en av sina få utställningar, här Bhk 3 i Vänersborg